Loading...

Giảng viên

Khoa Công nghệ Hóa – Môi trường có đội ngũ những giảng viên năng động, tận tụy. Chúng tôi luôn tập trung xây dựng một hệ sinh thái làm việc và học tập sáng tạo.

Quan điểm đào tạo của chúng tôi là tạo ra một môi trường trải nghiệm hoàn chỉnh với cơ hội học tập không giới hạn, học tập suốt đời. Khi các sinh viên đến với Khoa không phải chỉ để học tập mà còn được làm việc và thực hiện những ý tưởng sáng tạo.

Thời gian học tập tại Khoa Công nghệ Hóa – Môi trường không chỉ là một khóa học, mà là một sự chuẩn bị cho việc học tập và phát  triển mãi về sau. Kiến thức học tại nhà trường là giới hạn, những kỹ năng khai thác và tiếp nhận kiến thức sẽ là hành trang giúp các bạn trẻ phát triển mãi mãi.

tiến sĩ

thạc sĩ

viVietnamese
viVietnamese